KULTURNÍ A POUTNÍ MÍSTO – Na Františku


DIPLOMOVÁ PRÁCE:
Paraha, Anežský areál, Kulturní a poutní místo Na Františku

UNIVERZITA:
ČVUT V PRAZE
FAKULTA:
FAKULTA STAVEBNÍ
THÁKUROVA 7, 166 29 PRAHA 6
STUDIJNÍ PROGRAM:
ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ
STUDIJNÍ OBOR:
ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ
ZADÁVAJÍCÍ KATEDRA:
K129 – KATEDRA ARCHITEKTURY
VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE:
Ing. Arch. Luboš KNYTL

LS – 2014/20152327

DP_NA FRANTIŠKU_2Na Frantsku _breh


DP45 DP_NA FRANTIŠKU DP03 DP02 DP01DP_NA FRANTISKU_01

DP_SCHEMANA_FRANTIŠKUDP_FRANTIŠEK_05DP_ROOF DP_KNIHOVNAKNIHOVNA_DPDP_FRANTISKU_RFDP_NA FRANTISKU_06