KNIHOVNA V ÚVALECH

NÁVRH MĚSTSKÉ KNIHOVNY V ÚVALECH.

MÍSTO STAVBY:  Náměstí Arnošta z Pardubic 18, Úvaly
INVESTOR: Město Úvaly

Ve Spolupráci: Ars.Fabrica s.r.o
Ing. Mgr. akad. arch. I. Kraml (ČKA 02940), Ing. arch. P. Šarmír, Ing.arch. K. Čulejová

STUDIE: 04/2016

uvaly_knihovna Knihovna_uvaly02 knihovna_uvaly06