RD – MICHLE, PRAHA 4

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE:
Návrh rodinného domu v Michelské ulici.

Navrhovaný objekt se nachází v historické části Michle na Praze 4, v ulici U Michelského mlýna, na parcelách číslo 879, 880, 881 – katastrální území Michle. Hlavní ideou návrhu bylo respektovat prostředí, ve kterém se objekt nachází, a zároveň vytvořit příjemné bydlení s maximálním využitím potenciálu parcely. Důraz je kladen zejména na zachování soukromí rodiny a kontakt se zahradou s dostatečným prosluněním. Objekt je tvořen třemi základními hmotami. Přízemí objektu tvoří dvě vůči sobě posunuté hmoty rozdělující prostor na intimní zahradu a polo veřejný prostor. V patře se nachází třetí hmota objektu orientovaná štítem do proluky mezi protějším domem a vzdálenější blokovou zástavbou. Součástí rodinného domu jsou kancelářské prostory sloužící majiteli k podnikatelské činnosti. Dům tak není jen místem pro bydlení a relaxaci, ale také pracovištěm a v budoucnu možným zdrojem příjmů z pronájmu těchto prostor.

UNIVERZITA:
ČVUT V PRAZE
FAKULTA:
FAKULTA STAVEBNÍ
THÁKUROVA 7, 166 29 PRAHA 6
STUDIJNÍ PROGRAM:
ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ
STUDIJNÍ OBOR:
ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ
ZADÁVAJÍCÍ KATEDRA:
K129 – KATEDRA ARCHITEKTURY
VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE:
Ing. Arch. Luboš KNYTL

 

MICHLE
MICHLE SITUACE
MICHLE PŮDORYS
MICHLE VIZUALk