VUZ_Jindřichův Hradec

NÁSTAVBA vojenského ubytovacího zařízení.

MÍSTO STAVBY:  Jarošovská 252, 377 52 Jindřichův Hradec
INVESTOR: Armádní servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Ve Spolupráci: Ars.Fabrica s.r.o
Ing. Mgr. akad. arch. I. Kraml (ČKA 02940), Ing. arch. P. Šarmír, Ing.arch. K. Čulejová

STUDIE: 07/2016

JH_UBYTOVNA

JH05JH03JH06JHJH07
JH_UBYT JH02